Có 6218 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Giám định viên tập sự - ETI MỚI 7 - 10 triệu 01/04/2019
Lượt xem: 1 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Triền Khai Dự Án MỚI 10 - 20 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 2 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Thiết Kế Nội Thất MỚI 10 - 20 triệu 30/03/2019
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Triển Khai 2D MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám Sát / Chỉ Huy Công Trình Nội Thất MỚI 10 - 20 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Công Trình Dân Dụng Công Nghiệp Lương Thỏa Thuận 10 - 20 triệu 15/03/2019
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Giám Sát / Chỉ Huy Công Trình Nội Thất MỚI 10 - 20 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Công Trình Dân Dụng Công Nghiệp Lương Thỏa Thuận 10 - 20 triệu 15/03/2019
Lượt xem: 27 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Cán Bộ Kiểm Soát Hồ Sơ Thiết Kế 10 - 20 triệu 26/02/2019
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội,Khánh Hòa
Kỹ Sư Xây Dựng Mảng Tư Vấn Thiết Kế 10 - 20 triệu 15/02/2019
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại