Có 4758 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Công Nhân Cắt Mài Làm Khuôn Furan Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Tại Đông Anh - Hà Nội 7 - 10 triệu 15/03/2019
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí MỚI 10 - 20 triệu 25/03/2019
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Công Nhân Cắt Mài Làm Khuôn Furan Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Tại Đông Anh - Hà Nội 7 - 10 triệu 15/03/2019
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí MỚI 10 - 20 triệu 25/03/2019
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
. Họa Viên Kiến Trúc Xây Dựng 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 37 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Thừa Thiên Huế
Nhân Viên Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải 10 - 20 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 40 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp 10 - 20 triệu 18/01/2019
Lượt xem: 55 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
. Họa Viên Kiến Trúc Xây Dựng 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 60 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội,Thừa Thiên Huế
Nhân Viên Thiết Kế Hệ Thống Xử Lý Nước Thải 10 - 20 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 49 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Nghiệp 10 - 20 triệu 18/01/2019
Lượt xem: 85 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại