Có 4748 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Ô Tô 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 37 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Ô Tô 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật (Thiết Kế) 7 - 10 triệu 31/10/2018
Lượt xem: 45 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật (Thiết Kế) 7 - 10 triệu 31/10/2018
Lượt xem: 44 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công Nhân Thợ Sửa Xe 7 - 10 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 56 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công Nhân Thợ Sửa Xe 7 - 10 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 97 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông Dịch Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 30/07/2018
Lượt xem: 75 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Services Hà Nội 5 - 7 triệu 30/07/2018
Lượt xem: 82 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Thông Dịch Tiếng Hàn 10 - 20 triệu 30/07/2018
Lượt xem: 122 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Services Hà Nội 5 - 7 triệu 30/07/2018
Lượt xem: 88 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại