Có 2898 Việc làm ngành Xuất - Nhập khẩu

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
[Hn-Tỉnh] Nhân Viên Chăm Sóc Đối Tác Lớn B2C MỚI 7 - 10 triệu 25/01/2019
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Quảng Ninh,Bắc Giang
[Hn-Tỉnh] Nhân Viên Chăm Sóc Đối Tác Lớn B2C MỚI 7 - 10 triệu 25/01/2019
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh,Quảng Ninh,Bắc Giang
Nhân Viên Thiết Bị MỚI 7 - 10 triệu 25/01/2019
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung) MỚI 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Thiết Bị MỚI 7 - 10 triệu 25/01/2019
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Trung) MỚI 7 - 10 triệu 31/01/2019
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Md) - Merchandise - (May Balo - Túi Xách). Q.7 - HCM 10 - 20 triệu 30/12/2018
Lượt xem: 27 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế Toán Tổng Hợp 10 - 20 triệu 30/12/2018
Lượt xem: 30 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Cung Ứng & Thu Mua 7 - 10 triệu 20/12/2018
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu 7 - 10 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại