Có 2820 Việc làm ngành Xuất - Nhập khẩu

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu. MỚI 7 - 10 triệu 24/08/2018
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Chứng Từ (Forwarding Job) MỚI 7 - 10 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất Nhập Khẩu Phụ Trách Đơn Hàng Quốc Tế MỚI 7 - 10 triệu 01/09/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên xuất nhập khẩu làm việc tại Hà Nội MỚI 5 - 7 triệu 31/08/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu. MỚI 7 - 10 triệu 24/08/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Chứng Từ (Forwarding Job) MỚI 7 - 10 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Xuất Nhập Khẩu Phụ Trách Đơn Hàng Quốc Tế MỚI 7 - 10 triệu 01/09/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên xuất nhập khẩu làm việc tại Hà Nội MỚI 5 - 7 triệu 31/08/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu - Thủ Đức MỚI 7 - 10 triệu 30/09/2018
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Sales Cước Hàng Nhập / Xuất (Lương Cố Định 10 - 20 triệu + Bonus 20-30%) MỚI 10 - 20 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại