Có 2744 Việc làm ngành Xuất - Nhập khẩu

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Giao Viên Tiếng Anh Online MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Customer Service & Documentation Airfreight Export / Import MỚI 10 - 20 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
NV Chứng Từ Xuất - Nhập Khẩu (Thu Nhập Lên Đến 10 Triệu) MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Dự Án Tiếng Trung Làm Việc Tại Quảng Ngãi, MỚI 10 - 20 triệu 28/06/2018
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội,Quảng Ngãi,Miền Bắc,Miền Trung
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Tiếng Anh Tốt MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Tìm Nguồn Hàng Trung Quốc MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
[Nữ] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Chứng Từ / Forwader MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Chứng Từ Xuất - Nhập Khẩu ( Làm Việc Tại Hồ Chí Minh ) MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 25 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại