Có 6175 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên làm hồ sơ thầu (biết tiếng Anh) 10 - 20 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 121 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Họa sĩ thiết kế. 5 - 7 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bóc tách dự án. 5 - 7 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến trúc sư thiết kế nội thất. 5 - 7 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bóc tách dự án (kinh nghiệm 2 năm trở lên) 5 - 7 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bóc tách dự án 5 - 7 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 68 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến trúc sư thiết kế nội thất 5 - 7 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến trúc sư 7 - 10 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 67 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Tổ trưởng tổ sửa chữa nội thất công trình 5 - 7 triệu 17/06/2016
Lượt xem: 85 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Chỉ huy công trường 10 - 20 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 115 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại