Có 6212 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư cầu đường 7 - 10 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương
Kỹ sư môi trường (chỉ tuyển nam) 5 - 7 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Hải Dương
Kỹ sư xây dựng 7 - 10 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 104 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư điện - điện nhẹ 7 - 10 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 127 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên giám sát an toàn lao động- Khu vực Đồng Nai 5 - 7 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 118 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đồng Nai
Thư ký công trường 7 - 10 triệu 25/06/2016
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư 7 - 10 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 115 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kế toán tiền lương 5 - 7 triệu 15/06/2016
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư điện (lương tối thiểu 7-10 triệu) 7 - 10 triệu 21/06/2016
Lượt xem: 99 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội
Họa viên kiến trúc 7 - 10 triệu 15/06/2016
Lượt xem: 99 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại