Có 6181 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư xấy dựng 7 - 10 triệu 24/06/2016
Lượt xem: 98 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cán bộ trắc đạc 7 - 10 triệu 14/06/2016
Lượt xem: 89 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư xây dựng 10 - 20 triệu 16/06/2016
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng 10 - 20 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 85 Số lượng cần tuyển: 8 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kho - vật tư 5 - 7 triệu 21/06/2016
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công 5 - 7 triệu 30/11/-0001
Lượt xem: 92 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ thuật thi công 10 - 20 triệu 13/06/2016
Lượt xem: 94 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa viên khai triển kiến trúc - nội thất 3 - 5 triệu 21/06/2016
Lượt xem: 93 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật thi công điện nước công trình (Lương 7 – 10 triệu) 7 - 10 triệu 21/06/2016
Lượt xem: 486 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư thiết kế điện nước (Lương 7 – 10 triệu) 7 - 10 triệu 21/06/2016
Lượt xem: 448 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại