Có 6184 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kiến trúc sư 7 - 10 triệu 15/06/2016
Lượt xem: 76 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh ngành nội thất VLXD, Furniture 5 - 7 triệu 15/06/2016
Lượt xem: 90 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kỹ thuật xây dựng 5 - 7 triệu 23/06/2016
Lượt xem: 121 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xấy dựng 7 - 10 triệu 24/06/2016
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cán bộ trắc đạc 7 - 10 triệu 14/06/2016
Lượt xem: 101 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư xây dựng 10 - 20 triệu 16/06/2016
Lượt xem: 86 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng 10 - 20 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 91 Số lượng cần tuyển: 8 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kho - vật tư 5 - 7 triệu 21/06/2016
Lượt xem: 113 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công 5 - 7 triệu 30/11/-0001
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ thuật thi công 10 - 20 triệu 13/06/2016
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại