Có 6175 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kế toán tiền lương 5 - 7 triệu 15/06/2016
Lượt xem: 110 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư điện (lương tối thiểu 7-10 triệu) 7 - 10 triệu 21/06/2016
Lượt xem: 82 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội
Họa viên kiến trúc 7 - 10 triệu 15/06/2016
Lượt xem: 69 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên tính khối lượng dự thầu 7 - 10 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 213 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư xây dựng (Hiện trường) 7 - 10 triệu 22/06/2016
Lượt xem: 100 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến trúc sư 10 - 20 triệu 20/06/2016
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ sư thi công công trình xử lý nước (Ưu tiên Kỹ sư cơ khí) 10 - 20 triệu 30/06/2016
Lượt xem: 87 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư thi công công trình nội thất (thu nhập trên 7 triệu) 7 - 10 triệu 15/06/2016
Lượt xem: 89 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến trúc sư thiết kế nội thất - xây dựng 7 - 10 triệu 22/06/2016
Lượt xem: 81 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến trúc sư thiết kế nội thất 7 - 10 triệu 22/06/2016
Lượt xem: 74 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại