Có 6089 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Giám Sát Thi Công 7 - 10 triệu 03/01/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Thiết kế 3D 5 - 7 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến Trúc Sư Tại Hà Nội 10 - 20 triệu 02/01/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Thiết Kế 10 - 20 triệu 02/01/2018
Lượt xem: 6 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội,Hải Phòng
Kỹ Sư Kết Cấu. 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Thiết Kế 2D Nội Thất 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư M&e Nội Thất 10 - 20 triệu 31/12/2017
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát (Phần Cơ Điện). 7 - 10 triệu 23/12/2017
Lượt xem: 345 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Thiết Kế Điện Nước 7 - 10 triệu 25/12/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư Lương 10 - 12 Triệu 10 - 20 triệu 25/12/2017
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại