Có 6181 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Họa Viên Kiến Trúc 10 - 20 triệu 30/03/2018
Lượt xem: 34 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư, Tư Vấn Thiết Kế Ngành Kiến Trúc Nội Ngoại Thất - Mức Lương 10 - 20 triệu 10 - 20 triệu 31/03/2018
Lượt xem: 39 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Shop Drawings Cơ Điện 10 - 20 triệu 31/03/2018
Lượt xem: 58 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến Trúc Sư Nội Thất- Giám Sát Thi Công 7 - 10 triệu 31/03/2018
Lượt xem: 38 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Kết Cấu 10 - 20 triệu 31/03/2018
Lượt xem: 33 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa 7 - 10 triệu 31/03/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Thanh Hóa
Construction Estimator / Detailer 7 - 10 triệu 09/03/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Lâm Đồng
Kỹ Sư Xây Dựng - .thiết Kế Nhà Xưởng 7 - 10 triệu 12/03/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Xây Dựng (Bóc Tách Dự Toán) 7 - 10 triệu 30/03/2018
Lượt xem: 30 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Giám Sát Thi Công Nội Thất 7 - 10 triệu 30/03/2018
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại