Có 6184 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Thiết Kế Autocad 5 - 7 triệu 30/04/2018
Lượt xem: 91 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình Kè – Thuỷ Lợi 10 - 20 triệu 30/04/2018
Lượt xem: 65 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình Kè – Thuỷ Lợi 10 - 20 triệu 30/04/2018
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám Định Viên Bảo Hiểm 7 - 10 triệu 20/03/2018
Lượt xem: 90 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Cơ Khí Công Trình Tphcm 20/03/2018
Lượt xem: 92 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa 7 - 10 triệu 15/03/2018
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Xây Dựng 7 - 10 triệu 20/03/2018
Lượt xem: 69 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Thiết Kế Xây Dựng (Vẽ Autocad) 5 - 7 triệu 23/03/2018
Lượt xem: 75 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng 17/03/2018
Lượt xem: 120 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc. 31/03/2018
Lượt xem: 70 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại