Có 6154 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí 7 - 10 triệu 10/03/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Cơ Điện 7 - 10 triệu 10/03/2018
Lượt xem: 3 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Xây Dựng 7 - 10 triệu 10/03/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến Trúc Sư Lương Từ 10 - 15 Triệu 09/03/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng Tại Công Trình 09/03/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám Sát Thi Công 7 - 10 triệu 10/03/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Vẽ Bản Vẽ Shop (Bản Vẽ Thi Công) + Bản Vẽ Hoàn Công 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Vẽ Bản Vẽ Shop 5 - 7 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư, Họa Viên Làm Tại Hà Nội 7 - 10 triệu 26/02/2018
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Photoshop Đào Tạo Lên Thiết Kế 3D./ 3 - 5 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại