Có 6089 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chủ Nhiệm Thiết Kế Công Trình Thủy Lợi MỚI 10 - 20 triệu 30/03/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư 2 Năm Kinh Nghiệm MỚI 10 - 20 triệu 25/01/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Thiết Kế Công Trình. MỚI 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng MỚI 7 - 10 triệu 30/01/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất 7 - 10 triệu 22/01/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến Trúc Sư Revit - Bim 10 - 20 triệu 23/01/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Dự Toán (Nam) MỚI 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kiến Trúc Sư. MỚI 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư Xây Dựng MỚI 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên MỚI 5 - 7 triệu 15/02/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại