Có 6236 Việc làm ngành Xây dựng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng MỚI 10 - 20 triệu 30/05/2019
Lượt xem: 6 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Kiến Trúc Sư MỚI 10 - 20 triệu 07/06/2019
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Giám Sát Thi Công Xây Dựng MỚI 10 - 20 triệu 30/05/2019
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Kiến Trúc Sư MỚI 10 - 20 triệu 07/06/2019
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Vẽ Shop Drawing. 10 - 20 triệu 30/04/2019
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư Công Trình 7 - 10 triệu 30/04/2019
Lượt xem: 25 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Xây Dựng Công Trình 7 - 10 triệu 30/04/2019
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất - Kiến Trúc (Lương 10 – 20 Triệu + Thưởng Theo Công Trình) 10 - 20 triệu 20/04/2019
Lượt xem: 45 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Xây Dựng - Ban Qlda (11-15 Triệu / Tháng) 10 - 20 triệu 30/04/2019
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Xây Dựng 7 - 10 triệu 20/04/2019
Lượt xem: 36 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại