Có 5400 Việc làm ngành Lao động phổ thông

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Thợ cưa máy và bốc xếp hàng Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thanh Hóa
Công Nhân (bao ăn, ở) 3 - 5 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 133 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên đóng hàng kho lạnh Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 149 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công nhân đóng gói 3 - 5 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 124 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lao động phổ thông 5 - 7 triệu 30/06/2015
Lượt xem: 121 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thanh Hóa
Lao động phổ thông 3 - 5 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 165 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thanh Hóa
Tuyển nhân viên phụ xe,giao hàng theo xe Thỏa thuận 23/03/2015
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Thanh Hóa
Nhân viên giao hàng theo xe ô tô 5 - 7 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 134 Số lượng cần tuyển: 9 Nơi làm việc: Thanh Hóa
Nhân viên kho hàng 5 - 7 triệu 21/06/2015
Lượt xem: 143 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Thanh Hóa
Nhân viên chấm điển trưng bày 5 - 7 triệu 23/03/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thanh Hóa
Lưu lại