Có 1952 Việc làm ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Thành phố Hồ Chí Minh MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất MỚI 30/11/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất MỚI 30/11/2018
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến Trúc Sư (Có Nhận Đào Tạo) 7 - 10 triệu 15/11/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Dựng 3D Modeller Tại Hà Nội 10 - 20 triệu 15/11/2018
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kiến Trúc Sư (Có Nhận Đào Tạo) 7 - 10 triệu 15/11/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Viên Dựng 3D Modeller Tại Hà Nội 10 - 20 triệu 15/11/2018
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Senior Architecture (Construction, $1500, N3530) 05/10/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Kinh Doanh - Dự Án Trang Trí Nội Thất (Lương >20 Triệu) 10 - 20 triệu 12/10/2018
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Senior Architecture (Construction, $1500, N3530) 05/10/2018
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại