Có 1987 Việc làm ngành Kiến trúc - Thiết kế nội thất

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Thiết Kế Nội Thất MỚI 10 - 20 triệu 30/03/2019
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Họa Viên Triển Khai 2D MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Dự Toán Nội Thất MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Khánh Hòa
Giám Sát / Chỉ Huy Công Trình Nội Thất MỚI 10 - 20 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư Thiết Kế Công Trình Dân Dụng Công Nghiệp Lương Thỏa Thuận 10 - 20 triệu 15/03/2019
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Dự Toán Nội Thất MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Khánh Hòa
Giám Sát / Chỉ Huy Công Trình Nội Thất MỚI 10 - 20 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kiến Trúc Sư MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2019
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại