Có 2836 Việc làm ngành Khách sạn - Nhà hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Phục Vụ Bar MỚI 5 - 7 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ MỚI 5 - 7 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Pha Chế, Phục Vụ MỚI 5 - 7 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên
Nhân Viên Phục Vụ Bàn, Order MỚI 5 - 7 triệu 10/08/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội
Phục Vụ Bar MỚI 5 - 7 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ MỚI 5 - 7 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Pha Chế, Phục Vụ MỚI 5 - 7 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên
Nhân Viên Phục Vụ Bàn, Order MỚI 5 - 7 triệu 10/08/2018
Lượt xem: 8 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phục Vụ Tiệc Cưới 5 - 7 triệu 20/06/2018
Lượt xem: 32 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng 3 - 5 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại