Có 2856 Việc làm ngành Khách sạn - Nhà hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng MỚI 5 - 7 triệu 28/09/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Sol Quận 7 MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ [Hcm] MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hồng Kông - Duy Tân, Cầu Giấy MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2018
Lượt xem: 9 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Lễ Tân Phục Vụ Trà Nước Showroom Ô Tô 5 - 7 triệu 20/09/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng MỚI 5 - 7 triệu 28/09/2018
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Sol Quận 7 MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2018
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ [Hcm] MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2018
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Hồng Kông - Duy Tân, Cầu Giấy MỚI 5 - 7 triệu 30/09/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Lễ Tân Phục Vụ Trà Nước Showroom Ô Tô 5 - 7 triệu 20/09/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại