Có 2877 Việc làm ngành Khách sạn - Nhà hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Phục Vụ MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 3 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Nữ Bán Hàng Tại Showroom Rượu MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phục Vụ Bàn MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 3 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Quận 2 (Biết Tiếng Anh) MỚI 5 - 7 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân Viên Nữ Phục Vụ (Pr) MỚI 10 - 20 triệu 20/11/2018
Lượt xem: 13 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ / Bếp làm Việc Tại Quận 7 (Full Time) MỚI 5 - 7 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Tại Quận 2 (Biết Tiếng Anh) MỚI 5 - 7 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Nhân Viên Nữ Phục Vụ (Pr) MỚI 10 - 20 triệu 20/11/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ / Bếp làm Việc Tại Quận 7 (Full Time) MỚI 5 - 7 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phụ Bếp Bếp Lạnh- Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật MỚI 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại