Có 6508 Việc làm ngành Điện - Điện tử

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Kỹ Thuật (Hồ Chí Minh _Cần Thơ) 5 - 7 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 45 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Cần Thơ
Chuyên Viên Kỹ Thuật Phòng Tổng Khống Chế. 7 - 10 triệu 20/12/2018
Lượt xem: 42 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Thanh Quyết Toán Cơ Điện (Nhà Cao Tầng) 10 - 20 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 30 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Bảo Hành, Láp Ráp Ampli 5 - 7 triệu 24/11/2018
Lượt xem: 84 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Viễn Thông 7 - 10 triệu 15/11/2018
Lượt xem: 60 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cài Đặt- Thử Hàng 5 - 7 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 83 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử 7 - 10 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 66 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Bảo Hành, Láp Ráp Ampli 5 - 7 triệu 24/11/2018
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Thuật Viên Viễn Thông 7 - 10 triệu 15/11/2018
Lượt xem: 69 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cài Đặt- Thử Hàng 5 - 7 triệu 30/11/2018
Lượt xem: 78 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Lưu lại