Có 5403 Việc làm ngành Dịch vụ

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Bảo Vệ. MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng 3 - 5 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Telesales Marketing Online. MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng 3 - 5 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Telesales Marketing Online. MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị - Cơ Sở Hà Đông MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phục Vụ (Khu Vực Hai Bà Trưng) 3 - 5 triệu 19/06/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Phục Vụ Bàn MỚI 5 - 7 triệu 01/08/2019
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 8 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Bảo Vệ Tại Các Của Hàng Siêu Thị MỚI 5 - 7 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 10 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Telesales Marketing Online MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại