Có 3743 Việc làm ngành Dệt may - Da giày

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Thiết kế thời trang và thiết kế đồ họa 10 - 20 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 46 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên thiết kế thời trang 7 - 10 triệu 05/10/2017
Lượt xem: 37 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên thiết kế, xuất phim in lụa 5 - 7 triệu 05/10/2017
Lượt xem: 37 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
10 triệu Quẹt Thẻ Xe - Rạp Phim - Siêu Thị CA 8,12 Tiếng Ca Ngày/Ca Đêm 10 - 20 triệu 18/10/2017
Lượt xem: 43 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Tây Ninh,Miền Nam
10 triệu Quẹt Thẻ Xe - Rạp Phim - Siêu Thị CA 8,12 Tiếng Ca Ngày/Ca Đêm 10 - 20 triệu 18/10/2017
Lượt xem: 30 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bình Dương,Đồng Nai,Tây Ninh,Miền Nam
Nhân viên sửa đồ 5 - 7 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Thiết kế thời trang 10 - 20 triệu 22/09/2017
Lượt xem: 28 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Thu mua ngành may mặc 7 - 10 triệu 30/09/2017
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý QA ngành may mặc 7 - 10 triệu 26/09/2017
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Biên phiên dịch tiếng Hàn 10 - 20 triệu 20/09/2017
Lượt xem: 29 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại