Có 3743 Việc làm ngành Dệt may - Da giày

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Chuyên Thiết Kế Áo Tắm Thu Nhập 10 - 15 Triệu 5 - 7 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Thiết Kế Rập 10 - 20 triệu 14/10/2017
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kinh Doanh - Ưu Tiên Sinh Viên Mới Ra Trường 10 - 20 triệu 25/10/2017
Lượt xem: 25 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên may 1 kim, vắt sổ hoặc kansai 7 - 10 triệu 26/12/2017
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết Kế Rập - May 10 - 20 triệu 15/10/2017
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
THỢ MAY ÁO DÀI 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên Thiết Kế 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Thiết Kế Rập + May Mẫu 7 - 10 triệu 14/10/2017
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Merchandiser (Biết Tiếng Anh) 7 - 10 triệu 14/10/2017
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ thuật may mẫu 5 - 7 triệu 02/10/2017
Lượt xem: 51 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại