Có 4742 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kĩ sư cơ khí 7 - 10 triệu 08/07/2016
Lượt xem: 79 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công nhân Hàn 5 - 7 triệu 05/07/2016
Lượt xem: 129 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đồng Nai
Cán bộ giảng dậy Cơ khí 7 - 10 triệu 05/07/2016
Lượt xem: 171 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ sư cơ khí tại Đồng Nai 5 - 7 triệu 30/07/2016
Lượt xem: 119 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đồng Nai
Kỹ Thuật sửa khuôn nhôm 7 - 10 triệu 05/07/2016
Lượt xem: 171 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kinh doanh 7 - 10 triệu 07/07/2016
Lượt xem: 88 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên dự án 7 - 10 triệu 07/07/2016
Lượt xem: 118 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Nam Định
Kỹ thuật làm việc tại Nhật ngành cơ khí, điện, điện tử ,... Trên 20 triệu 11/07/2016
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 60 Nơi làm việc: Hà Nội,Hưng Yên,Hải Dương,Bắc Ninh,Thanh Hóa,Ninh Bình,Nam Định,Hà Tĩnh,Bắc Giang,Miền Bắc
Kinh doanh Phụ tùng ô tô tại Bình Định 7 - 10 triệu 12/07/2016
Lượt xem: 114 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Bình Định
Máy Trưởng Máy Đùn Ép Nhôm Thanh Định Hình 7 - 10 triệu 30/07/2016
Lượt xem: 177 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Miền Bắc
Lưu lại