Có 4744 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư cơ khí 7 - 10 triệu 04/08/2016
Lượt xem: 87 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế Kỹ Thuật 03/07/2016
Lượt xem: 134 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kiểm soát chất lượng - PQC 5 - 7 triệu 12/07/2016
Lượt xem: 169 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Thực tập sinh - Kỹ thuật viên Nhật Bản 30/12/2016
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc:
Nhân viên đứng máy phay CNC 5 - 7 triệu 15/07/2016
Lượt xem: 122 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Công nhân cơ khí, lắp dựng 7 - 10 triệu 11/07/2016
Lượt xem: 109 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo dưỡng thiết bị thi công T1/2016 5 - 7 triệu 05/07/2016
Lượt xem: 120 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ thuật viên in 5 - 7 triệu 15/07/2016
Lượt xem: 206 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bảo dưỡng thiết bị 5 - 7 triệu 05/07/2016
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên kế hoạch sản xuất thạo tiếng Trung 11/07/2016
Lượt xem: 122 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Lưu lại