Có 4693 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Máy Trưởng Máy Đùn Ép Nhôm Thanh Định Hình 7 - 10 triệu 30/07/2016
Lượt xem: 148 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Miền Bắc
Chuyên viên R&D (R&D Executive) 15/07/2016
Lượt xem: 142 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên điện 5 - 7 triệu 10/07/2016
Lượt xem: 108 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại