Có 4693 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Hà Nội 7 - 10 triệu 10/11/2017
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Điện Tự Động Hóa 7 - 10 triệu 30/11/2017
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Đứng Máy Cnc 5 - 7 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí. 7 - 10 triệu 15/11/2017
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Vận Hành Máy Cnc 5 - 7 triệu 20/11/2017
Lượt xem: 17 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Kỹ Sư Cơ Khí Đứng Máy Trực Tiếp: Máy Cnc Laser Fiber 31/10/2017
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật (Decor) 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 22 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Bảo Trì 5 - 7 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Cơ Khí Chế Tạo Máy 31/10/2017
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc, Tiện Cnc 7 - 10 triệu 31/10/2017
Lượt xem: 7 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại