Có 4721 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ Sư Cơ Khí Công Trình 19/02/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Kỹ Thuật Viên Sơn Gò, Hàn 5 - 7 triệu 17/02/2018
Lượt xem: 20 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Vận Hành Máy Phay, Tiện Cnc / 7 - 10 triệu 10/02/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Vận Hành Máy Phay,tiện Cnc 7 - 10 triệu 10/02/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Vận Hành Máy Phay Cnc 7 - 10 triệu 28/02/2018
Lượt xem: 18 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kcs Ngành Cơ Khí 7 - 10 triệu 10/02/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Kỹ Sư Dự Án (Điện) 12/02/2018
Lượt xem: 11 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Thiết Kế Nhà Xưởng Công Nghiệp 7 - 10 triệu 11/01/2018
Lượt xem: 62 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Vận Hành Máy Tiện Cơ, Máy Tiện Cnc, Máy Phay Cnc. 7 - 10 triệu 03/01/2018
Lượt xem: 23 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại