Có 4746 Việc làm ngành Cơ khí - Chế tạo

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Lao Động Phổ Thông (Phụ Việc Công Ty Cơ Khí) 7 - 10 triệu 31/07/2018
Lượt xem: 60 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 7 - 10 triệu 30/07/2018
Lượt xem: 47 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật - Vũng Tàu - Bạc Liêu - Thành phố Hồ Chí Minh 7 - 10 triệu 25/07/2018
Lượt xem: 80 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: An Giang,Kiên Giang,Bạc Liêu
Kỹ Sư Thiết Kế 3D Tại Hn 7 - 10 triệu 15/07/2018
Lượt xem: 52 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Xe Điện 7 - 10 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 54 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 7 - 10 triệu 30/07/2018
Lượt xem: 35 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Kỹ Thuật - Vũng Tàu - Bạc Liêu - Thành phố Hồ Chí Minh 7 - 10 triệu 25/07/2018
Lượt xem: 48 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: An Giang,Kiên Giang,Bạc Liêu
Kỹ Sư Thiết Kế 3D Tại Hn 7 - 10 triệu 15/07/2018
Lượt xem: 43 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Xe Điện 7 - 10 triệu 30/08/2018
Lượt xem: 31 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật 7 - 10 triệu 30/07/2018
Lượt xem: 36 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại