Có 3279 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Tiếng Anh MỚI 5 - 7 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Phiên Dịch Tiếng Hoa MỚI 7 - 10 triệu 31/03/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Thủ Đức MỚI 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh MỚI 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư Ký Kiêm Tiếp Tân (Biết Tiếng Hoa Phổ Thông). MỚI 5 - 7 triệu 31/03/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thông Dịch Viên Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
(Hcm) Biên - Phiên Dịch Tiếng Hoa (Tiếng Phổ Thông) MỚI 7 - 10 triệu 30/01/2018
Lượt xem: 5 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung. MỚI 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Phiên Dịch Tiếng Hàn MỚI 10 - 20 triệu 09/03/2018
Lượt xem: 6 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Trung) MỚI 7 - 10 triệu 31/01/2018
Lượt xem: 4 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại