Có 3392 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Giáo Viên Tiếng Nhật Làm Việc Tại Tân Bình Hoặc Thủ Đức MỚI 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Trợ Lý Dự Án (Tiếng Hoa) MỚI Trên 20 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Thư Ký - Tiếp Tân (Biết Tiếng Hoa Phổ Thông) MỚI 5 - 7 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa MỚI 10 - 20 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Biết Tiếng Hàn) MỚI 7 - 10 triệu 31/05/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Tiếng Anh MỚI 10 - 20 triệu 30/05/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh MỚI 5 - 7 triệu 30/12/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Đối Ngoại MỚI 5 - 7 triệu 30/12/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Chuyên Viên Tiếng Hàn Làm Tại Hà Nội MỚI 10 - 20 triệu 31/12/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội,Bắc Ninh
Trợ Lý Giám Đốc Biết Tiếng Anh MỚI 5 - 7 triệu 30/12/2018
Lượt xem: 0 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại