Có 3476 Việc làm ngành Biên - Phiên dịch

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Thông Dịch Viên Tiếng Anh Làm Việc Tại Liberia MỚI Trên 20 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 14 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Hà Nội
Phiên Dịch Dự Án Tiếng Trung Làm Việc Tại Quảng Ngãi, MỚI 10 - 20 triệu 28/06/2018
Lượt xem: 15 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội,Quảng Ngãi,Miền Bắc,Miền Trung
[Nữ] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 12 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Anh / Tiếng Hoa) MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 25 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung Lương Từ 10 - 15Tr' MỚI 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: 26 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Tiếng Nhật - 800$. MỚI Trên 20 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 24 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Trung Lương Cứng 10 -15Tr MỚI 10 - 20 triệu 20/06/2018
Lượt xem: 21 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ Lý Kinh Doanh (Biết Tiếng Anh / Tiếng Hoa) MỚI 5 - 7 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 19 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu MỚI 7 - 10 triệu 30/06/2018
Lượt xem: 16 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại