Có 2004 Việc làm ngành Bảo vệ

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên Bảo Vệ Ngân Hàng 5 - 7 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 230 Số lượng cần tuyển: 500 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh,Bà Rịa Vũng Tàu
Bảo vệ Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 222 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Cần Thơ
Bảo vệ KCN Phú Mỹ, Nhơn Trạch 5 - 7 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 236 Số lượng cần tuyển: 60 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bảo Vệ Ngân Hàng 5 - 7 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 224 Số lượng cần tuyển: 500 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo vệ Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 242 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Cần Thơ
Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Thỏa thuận 30/11/2014
Lượt xem: 207 Số lượng cần tuyển: 100 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Cơ Động, Giám Sát Thỏa thuận 30/11/2014
Lượt xem: 209 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bảo Vệ Lương Cao Thỏa thuận 30/11/2014
Lượt xem: 186 Số lượng cần tuyển: 500 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bảo Vệ Thỏa thuận 30/11/2014
Lượt xem: 228 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo vệ Thỏa thuận 10/03/2015
Lượt xem: 211 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Lưu lại