Có 1999 Việc làm ngành Bảo vệ

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên bảo vệ,an ninh 5 - 7 triệu 20/04/2015
Lượt xem: 206 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo vệ 5 - 7 triệu 20/04/2015
Lượt xem: 198 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Hà Nội
Trợ lý trưởng phòng an ninh Thỏa thuận 20/04/2015
Lượt xem: 193 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Tuyển gấp nhân viên bảo vệ 5 - 7 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 204 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân Viên Bảo Vệ Nam / Nữ 5 - 7 triệu 18/04/2015
Lượt xem: 203 Số lượng cần tuyển: 100 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên áp tải tiền 5 - 7 triệu 28/04/2015
Lượt xem: 189 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo vệ Thỏa thuận 19/04/2015
Lượt xem: 212 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Quản lý bảo vệ Thỏa thuận 22/04/2015
Lượt xem: 209 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Đội trưởng, chỉ huy mục tiêu Thỏa thuận 18/04/2015
Lượt xem: 196 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo Vệ Lương Cao 5 - 7 triệu 28/04/2015
Lượt xem: 224 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại