Có 1915 Việc làm ngành Bảo vệ

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Bảo vệ tòa nhà, chung cư, trường học 3 - 5 triệu 23/03/2015
Lượt xem: 186 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Ca trưởng và chỉ huy phó 5 - 7 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 159 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo vệ 3 - 5 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 166 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo vệ Thỏa thuận 31/03/2015
Lượt xem: 172 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên Bảo vệ ngân hàng VPBank 3 - 5 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 253 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp 5 - 7 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 178 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Hà Nội
Trưởng phòng Nghiệp vụ - Kinh doanh Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 167 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Bảo vệ 3 - 5 triệu 23/03/2015
Lượt xem: 165 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên trực Camera 3 - 5 triệu 18/03/2015
Lượt xem: 162 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Bảo vệ nội bộ công ty 3 - 5 triệu 27/03/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại