Có 20083 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Bán hàng 5 - 7 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 143 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên viết bài và hỗ trợ bán hàng Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 162 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng- CSKH 3 - 5 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 136 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng Thỏa thuận 31/12/2015
Lượt xem: 153 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên bán hàng online 5 - 7 triệu 31/10/2015
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên bán hàng Trên 20 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Cộng tác viên kinh doanh Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 151 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Giám sát kinh doanh 7 - 10 triệu 20/12/2014
Lượt xem: 181 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Giám sát bán hàng 5 - 7 triệu 30/01/2015
Lượt xem: 176 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Lưu lại