Có 20035 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên Cơ điện 3 - 5 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 157 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Nam Định
Nhân Viên Bán Hàng 5 - 7 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 144 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên kinh doanh 5 - 7 triệu 25/12/2014
Lượt xem: 147 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Cao Cấp Tại Đà Nẵng 3 - 5 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 131 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Big C Đà Nẵng Thỏa thuận 31/12/2014
Lượt xem: 250 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên bán hàng 3 - 5 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 150 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Bán Hàng Thỏa thuận 15/01/2015
Lượt xem: 170 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên kinh doanh online Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 155 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng Thỏa thuận 31/05/2015
Lượt xem: 159 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng online 5 - 7 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 150 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại