Có 20070 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên bán hàng Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 132 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Hà Nội
Cộng tác viên bán mỹ phẩm 1 - 3 triệu 31/05/2015
Lượt xem: 121 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên kinh doanh 3 - 5 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên bán hàng, kinh doanh. 5 - 7 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 125 Số lượng cần tuyển: 6 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên sales online Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Quản lý và phát triển thị trường 7 - 10 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 135 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên thị trường Thỏa thuận 20/01/2015
Lượt xem: 143 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên phục vụ Thỏa thuận 30/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Giám sát bán hàng kênh TT Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 170 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên Kinh Doanh 3 - 5 triệu 25/01/2015
Lượt xem: 161 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Lưu lại