Có 19950 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên bán hàng 3 - 5 triệu 31/12/2014
Lượt xem: 146 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Bán Hàng Thỏa thuận 15/01/2015
Lượt xem: 167 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên kinh doanh online Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 149 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng Thỏa thuận 31/05/2015
Lượt xem: 154 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng online 5 - 7 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 144 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng thời trang Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 137 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Giám sát bán hàng kênh TT Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 151 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Cộng Tác Viên bán hàng trực tiếp Thỏa thuận 30/04/2015
Lượt xem: 147 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng mùa Tết Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 217 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên kinh doanh 3 - 5 triệu 15/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Hà Nội
Lưu lại