Có 19991 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên tư vấn bán hàng Thỏa thuận 15/03/2015
Lượt xem: 150 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Tây Ninh
Giám sát bán hàng Tỉnh Thỏa thuận 21/03/2015
Lượt xem: 155 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Hưng Yên
Nhân viên kinh doanh Thỏa thuận 20/03/2015
Lượt xem: 187 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên bán hàng tại Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) 5 - 7 triệu 15/03/2015
Lượt xem: 155 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Thanh Hóa
Nhân viên bán hàng 7 - 10 triệu 25/03/2015
Lượt xem: 140 Số lượng cần tuyển: 20 Nơi làm việc: Hậu Giang
Nhân viên bán hàng tại Nam Định 5 - 7 triệu 15/03/2015
Lượt xem: 115 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Nam Định
Sale and marketing 5 - 7 triệu 20/03/2015
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Long An
Đại diện thương mại tại Sơn Tây Thỏa thuận 25/03/2015
Lượt xem: 339 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bán hàng 3 - 5 triệu 10/03/2015
Lượt xem: 143 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Nhân viên phát triển thị trường các tuyến huyện và nội thành TPHD 5 - 7 triệu 11/03/2015
Lượt xem: 139 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Hải Dương
Lưu lại