Có 20070 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Trưởng Phòng Bán Hàng 31/03/2015
Lượt xem: 116 Số lượng cần tuyển: 1 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân Viên Bán Hàng Tại Đà Nẵng 5 - 7 triệu 31/03/2015
Lượt xem: 123 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh 7 - 10 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 396 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc:
Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh 7 - 10 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 319 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Quảng Nam
Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh 7 - 10 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 425 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Đắc Nông
Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh Thỏa thuận 30/04/2015
Lượt xem: 371 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Đắc Lắc
Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh 7 - 10 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 477 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Gia Lai
Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Gia LaI 7 - 10 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 497 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Quảng Ngãi
Nhân viên kinh doanh - NPP Unilever - Các tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Cao Bằng, Yên Bái, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Gia Lai 7 - 10 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 402 Số lượng cần tuyển: 30 Nơi làm việc: Thừa Thiên Huế
7 - 10 triệu 30/04/2015
Lượt xem: 462 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Quảng Trị
Lưu lại