Có 19876 Việc làm ngành Bán hàng

Lọc theo
Lọc nâng cao
Kinh nghiệm Hình thức
Mức lương Cấp bậc
Vị trí làm việc Mức lương Hạn nộp HS
Cộng tác viên bán hàng 1 - 3 triệu 10/02/2015
Lượt xem: 141 Số lượng cần tuyển: 15 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên bán vé máy bay 3 - 5 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 138 Số lượng cần tuyển: 10 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Giám sát kinh doanh 7 - 10 triệu 28/02/2015
Lượt xem: 161 Số lượng cần tuyển: 7 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên bán hàng 3 - 5 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 155 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Nhân viên chăm sóc điểm bán Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 120 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Hà Nội
Nhân viên bán hàng đông lạnh Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 130 Số lượng cần tuyển: 5 Nơi làm việc:
Nhân viên bán hàng Thỏa thuận 31/01/2015
Lượt xem: 141 Số lượng cần tuyển: 3 Nơi làm việc: Yên Bái
Nhân viên bán hàng. Thỏa thuận 15/01/2015
Lượt xem: 234 Số lượng cần tuyển: 50 Nơi làm việc: Đà Nẵng
NV Bán hàng 3 - 5 triệu 20/01/2015
Lượt xem: 151 Số lượng cần tuyển: 4 Nơi làm việc: Đà Nẵng
Quản lý đơn hàng 7 - 10 triệu 31/01/2015
Lượt xem: 161 Số lượng cần tuyển: 2 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu lại